Våra konsulter arbetar

strategiskt

Alla våra konsulter genomgår en kvalitetssäkring innan de anställs.

”Målet är att alltid matcha våra kunders behov av systemutveckling med våra kompetenta konsulter. Vi tror på långsiktiga relationer då dessa skapar förtroende och en djupare förståelse för varandras behov.”

Våra expertisområden

Vi erbjuder ett flertal olika tjänster inom IT-sektorn, både offentligt och privat. Vårt hjärta slår lite extra hårt för expertisområdena:

 • Microsoft Active Directory Domain, DNS, DHCP
 • System Center Products
 • Microsoft ISA Server and Threat Management Gateway (ISA/TMG)
 • Mail Services with Exchange 2003/2007/2010
 • Network Services
 • Virtualization using Hyper-V and Citrix Products
 • Backup, Storage and Hardware Configuration

Webbutveckling

Våra konsulter använder agila arbetsmetoder med kontinuerliga projekt inom programmering, webbdesign, systemutveckling, applikationer, datasäkerhet , databaser m.m. Vi arbetar efter kostnadseffektiva, moderna och flexibla lösningar oberoende komplexitetsnivå.

”The over-all point is that new technology will not necessarily replace old technology, but it will date it. By definition. Eventually, it will replace it. But it’s like people who had black-and-white TVs when color came out. They eventually decided whether or not the new technology was worth the investment.”

– Steve Jobs, founder of Apple

Microsoft exchange

Våra konsulter har expertkompetens inom Microsoft Exchange och hjälper er med allting som rör Exchange.

Informationssäkerhet

Vi tillämpar en flera strategiska och taktiska åtgärder för att skydda din säkerhet, vi behandlar rutiner, policys, organisationsstruktur samt mjuk- och hårdvarufunktioner.

 • Security Design and Architecture
  • Security Audit and Assessment
  • Vulnerability Assessment
  • Penetration Testing
  • Security Policy and Process Consulting
 • Managed Security Services
  • Security Incident Monitoring & Alertin
  • Security Infrastructure Management • Disaster Recovery and Business Continuity Services”