Vi är

Trigonit

Vi tillhandahåller strategisk kompetens, teknisk expertis och projektledning.

”Vi anser att vår styrka ligger i att se till kundens behov och presentera en lösning som på bästa sätt knyter ihop användare, applikationer och hårdvarokomponenter.”

Trigonit

Trigonit AB är ett professionellt konsultföretag som erbjuder tjänster inom mjukvaro- och hårdvaroutveckling. Vi anser att vår styrka ligger i att se till kundens behov och presentera en lösning som på bästa sätt knyter ihop användare, applikationer och hårdvarokomponenter.

Vi tillhandahåller strategisk kompetens, teknisk expertis och projektledning. Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder både riktad rekrytering, för att exempelvis lösa kortsiktiga eller långsiktiga behov, men också ingenjörer på konsultbasis med expertis inom specifika områden. Vi har mjukvaruexperter inom flera olika områden, som exempelvis .NET konsulter, allt beroende på era önskemål och behov.

Tack vare lång erfarenhet och rätt kombination av teknik- och affärskompetens, kan vi erbjuda avancerad systemutveckling av kundspecifika lösningar. Allt detta till ett rimligt pris.

Trigonit AB fokuserar på att erbjuda kompetenta och engagerade utvecklare för att tillgodose kundens resursbehov inom systemutveckling. Alla våra konsulter genomgår en kvalitetssäkring innan de anställs. På så sätt är vi alltid säkra på att kompetensnivån och engagemanget håller den högsta nivån vilket i sin tur leder till hög kundnöjdhet. Målet är att alltid matcha våra kunders behov av systemutveckling med våra kompetenta konsulter. Vi tror på långsiktiga relationer då dessa skapar förtroende och en djupare förståelse för varandras behov.